Munkák Papíron

A pigment és a papír találkozásakor a lap a vászontól eltérő módon válaszol. Hullámossá válik. Ellenáll. Minden, papíron végzett munkát ez a párbeszéd, a hordozófelület és festékréteg közötti párbeszéd kísér. Ezeken a festői alapokon olyan műcsoportok keletkeznek, melyek megkísérlik, hogy ebben a igézetben érvényesüljenek, hol visszafogott és egyszerű, hol pedig nagyon tartózkodó és komplex ábrázolásban. Ezeknek a munkáknak a formanyelve a szembetűnőség és a szubtilitás köztes terében található.