Műtermi munkám

Mint művészt nem a tényleges valóság érdekel, hanem az, amely csupán a festészet által válik láthatóvá. Ezen képi világok felkutatása határozza meg festői munkámat. E munka során maga a folyamat nyűgöz le, mely ha egyszer beindul, mintegy magától fejlődik tovább. Az a probléma, melyet végső soron a vászonnal vagy az üres lappal való tevékenység jelent, az által köt le, hogy e tevékenység eredményként válasz születhet, tehát megoldás a problémára. Azonban minden válasz új kérdést vet fel a mű létrehozásának folyamatában. Ily módon fejlődik tovább az eredeti képi ötlet gyakran önmagától, és válik a keletkezési folyamatban valami előre nem láthatóvá. A szemlélő így a ‘saját látásmódja‘ által egy másik univerzumba nyer betekintést. A meglévő eredményeket folyamatosan felülvizsgálom és továbbfejlesztem.E célt szem előtt tartva időről időre neves tanítómesterek kritikáinak vetem alá magam, mint pl. Markus Lüper tanítványaként.