Színmezők

A színt mint a festészet nyelvét felismerni és más színekkel szemben befolyásolni: ez tesz vonzóvá, és ezért ez a feladata minden ecsetvonásnak. Az állítás és visszavonás közötti feszültségtérben minden egyes munka egy megoldásra váró képi problémát jelenít meg. Mert minden szín egy olyan kérdésre válasz, melyet előzőleg a kép tett fel. Ha megvan a válasz, a kép új kérdésekkel áll elő. Az átfestés és szembeállítás, a rátalálás és elvetés ezen állandó folyamatában olyan tanulmányok és munkák jönnek létre, melyek a szín nyelvét érzékeltetik, es megkísérlik a festészet kiismerhetetlen matematikáját megragadni.