Színmezők

A művek e csoportjában a szín mint a festészet nyelve kerül a művészi tevékenység középpontjába. A színspektrum együttesében és ellentétében egy, az állítás és visszavonás között feszültségmezőt képező esztétikai tér jön létre. Az állítás és visszavonás közötti feszültségmezőben minden egyes munka egy megoldásra váró képi problémát jelenít meg. Mert minden szín egy olyan kérdésre válasz, melyet előzőleg a kép tett fel. Ha megvan a válasz, a kép új kérdésekkel áll elő. Az átfestés és szembeállítás, a rátalálás és elvetés ezen állandó folyamatában olyan tanulmányok és művek keletkeznek, melyek a szín nyelvét érzékeltetik, és megkísérlik megragadni a festészet kiismerhetetlen matematikáját.